Zantman2018-07-31T13:42:02+00:00

Project Description

Zantman

Bouwen van een eigen huis in een rijtje
(voor starters en doorstromers)

– vrijheid in indeling binnen
– vrijheid in de indeling van de gevel
– vrijheid in gevel breedte van de woning
– vrijheid in type kap

Een vorm van particulier opdrachtgeverschap in blokwoningen

De opdracht (Uitdaging PO betaalbaar ook voor starters (Casteren))

Uit veel onderzoek blijkt dat mensen of zelf willen bouwen of in ieder geval een grote inbreng bij hun toekomstig huis willen hebben. Bouwen in eigen opdracht is als het vrijstaande woningen betreft geen noviteit. Het bouwen van een woning in een rijtje echter, met een grote mate van vrijheid in de bepaling van de afmeting, gevelaanzicht, indeling binnen en de vorm van het dak is lang geen gemene zaak. Toch stelt het ministerie van VROM zich ten doel dat een substantieel deel (meer dan nu het geval is) van alle woningen met een grote mate van eigen inbreng van de toekomstige bewoner/eigenaar moeten worden gebouwd. (Almere) In de praktijk wordt nu meestal eerst het product bedacht en helemaal uitgewerkt in de markt gezet waarna de klant middels een meer/minderwerklijst nog een keus kan maken uit een lijst opties.

Het plan (Hoe gaat onze aanpak in z’n werk)

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van één of meerdere blokken is een beeldkwaliteitsplan met daarin vervat eventuele stedebouwkundige en andere randvoorwaarden. De architect maakt een eerste schetsontwerp van het straatbeeld wat stede-bouwkundig en welstandelijk wordt getoetst. Na goedkeuring wordt van dit straatbeeld een artist impression gemaakt.Twee voorbeelden van de visualisering van zo’n beeldkwaliteitsplan staan in de folder afgebeeld. Op basis van de “artist impression” (visualisering) en een richtprijs worden kandidaten uitgenodigd aan het project deel te nemen. Na het in overleg individueel
vaststellen van een programma van eisen en een budget, wordt er met de kandidaat een principe overeenkomst getekend. De kandidaat gaar hierna met de voor
het project geselecteerde architect zijn woning nader vormgeven. Het is de bedoeling hierin een grote mate van vrijheid te bieden in nadere invulling van de gevels, de kap en de breedte van de woning. Doordat de verdiepingsvloer vrij overspannen wordt is de indeling van de woning volledig vrij te bepalen. Nadat voor alle kandidaten een schetsontwerp tot stand is gekomen wordt welstand en gemeentelijke goedkeuring gevraagd. Als deze fase met succes is afgerond volgt, voor ieder huis appart, een definitieve prijsbepaling en wordt met de kandidaat een koop/aanneemovereenkomst gesloten.

Het huis (Bouwwijze)

Het casco van de woning wordt traditioneel in kalkzandsteen muren en betonnen vloeren opgetrokken. De woningsluitende gevelelementen en kapconstructies worden fabrieksmatig vervaardigd. Het voordeel van deze bouwwijze is dat aanpassingen later die samenhangen met veranderende leefomstandigheden of behoeftes relatief eenvoudig zijn te realiseren. Ook de indeling binnen kan door de toepassing van een vrije overspanning van de  verdiepingsvloer tegen lage kosten eenvoudig worden aangepast. De volledige technische omschrijving wordt nader met de kandidaten vastgesteld.

Het milieu (Alternatieve energie)

Door binnen het te realiseren project randvoorwaarden te formuleren dat één of meerdere energie zuinige of besparende systemen dienen te worden toegepast,
wordt het halen van de geformuleerde milieu doelstelling gewaarborgd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het toepassen van aardwarmte voor vloerverwar-
ming beneden en radiatoren boven in combinatie met een zonnepaneel voor de opwekking van stroom voor de naverwarming van het hete water toestel. Het bij-
komend milieu voordeel van een dergelijk systeem is dat met een eenvoudige technische toevoeging in de zomer de werking kan worden omgedraaid in een
koeling waardoor de aanschaf van airco apparatuur overbodig is.

Doelgroep (Hoe is dit voor de starter betaalbaar)

Door gebruik te maken van fabrieksmatige bouwelementen, waar met behulp van computertechnieken de eigen ontwerp inbreng van de bewoner makkelijk is in te passen, en die te combineren met de voordelen van projectmatig bouwen zijn deze woningen uitstekend betaalbaar voor starters. Uit mijn makelaarspraktijk weet ik nog wel dat starters vaak doorstromers zijn; mensen al met een gezin maar uit een huur-situatie. Zij kunnen zelf weten waar zij geld aan besteden; bijvoorbeeld, een casco oplevering maar een bredere woning met meer kuubs.
Een combinatie van appartementen met eengezinshuizen is goed mogelijk.

Door de woning verder “aan te kleden” zijn ze ook voor anderen aantrekkelijk.
Zo ontstaat een evenwichtiger bevolkingssamenstelling in de straat. Ook zijn ontwerp-varianten in te passen voor de combinatie wonen en werken. Te denken valt hierbij aan een fysiotherapeut, een telewerker of een arts.

Project Details

Datum

n.v.t.

CLIENT

Zantman

PROJECT TYPE

Concepten

Project Gallery